polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Vol. 7
Found : 90
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Problematyka środowiskowa w kształceniu chemicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

UV spectroscopy study of nitrodiazaphenanthrenes and their homologues by AM1 CI method

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Analysis of 13C NMR spectra of methylbenzonaphthyridines, benzonaphthyridinium quaternary salts and alkylbenzonaphthyridones

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Quaternary salts of azaaromatics as biological agents and as components of supramolecular systems

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zastosowanie modeli cząsteczek w kształceniu nauczycieli chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Charakterystyka narkotyków w aspekcie chemicznym i toksykologicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Życie i działalność naukowa Wojciecha Świętosławskiego - wybitnego polskiego fizykochemika (1881-1968)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nucleation behaviour of the growth solutions of fluoranthene in 1,2-dichloroethane

Find similar objects  |  Add to bibliography