polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Vol. 2
Found : 171
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Momenty dipolowe molekuł w nauczaniu chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zastosowanie kuwet na lekcjach chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Applications of quaternary salts of azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nowy model zasady dydaktycznej łączenia teorii z praktyką w kształceniu chemicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Educational goals in the chemistry teaching

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Quaternary salts of isomeric 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes with 1,2-dibromoethane

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ pochodnych tetrazolo[2,1-c]chinoksaliny na skład aminokwasowy białka naciowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Diazaphenanthrene and methyldiazaphenanthrene N-oxides

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Filip Neryusz Walter - pierwszy polski organik, reformator polskiego nazewnictwa chemicznego (1810-1847)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Platinum(IV) complexes of pyridines and platinum supramolecular assemblies

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zastosowanie technologii komputerowej w testowaniu osiągnięć uczących się

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Molowa interpretacja przemian chemicznych w kształceniu na poziomie podstawowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zastosowanie komputera w procesie przyswajania wiadomości o przebiegu reakcji chemicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography