polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Vol. 4
Found : 104
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Porphyrin derivatives - properties and applications

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Reaktywność aminopirydyn

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Treści chemiczne w programach blokowego nauczania przyrody w szkole podstawowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Supramolecular systems incorporating quaternary azaaromatics

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AM1 and ZINDO study of benzonaphthyridines and their N-oxides

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czwartorzędowe sole diazafenantrenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Analiza widm 13C NMR pochodnych aminodiazafenantrenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z badań nad komputerowym wspomaganiem kształcenia studentów chemii w szkole wyższej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Znaczenie twórczych metod kształcenia w nowej strukturze szkolnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

System kształcenia chemików i nauczycieli chemii. Stan dydaktyki chemii w Niemczech

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Charakterystyka pakietu oprogramowania komputerowego „EKO I-V”

Find similar objects  |  Add to bibliography