polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Vol. 5
Found : 130
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Azacalixarenes

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Homooxacalixarenes and related compounds

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Thiacalixarenes

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Analiza treści chemicznych w programach blokowego nauczania przyrody w szkole podstawowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zastosowanie czwartorzędowych soli związków azaaromatycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problematyka ochrony środowiska w nauczaniu chemii w gimnazjum

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Chemiczne środki ochrony roślin - klasyfikacja, toksyczność i perspektywy zastosowań

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Działalność naukowo-dydaktyczna Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838) w dziedzinie chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Realizacja tematu „Barwniki” metodą projektu w gimnazjum i liceum

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Momenty dipolowe molekuł w nauczaniu chemii

Find similar objects  |  Add to bibliography