polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 1
Found : 72
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych w procesie kształcenia technicznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zastosowanie sterowników logicznych w dydaktyce automatyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rola środowiska w procesie edukacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Теоретичні засади моделювання педагогічних процесів

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających realizację zagadnień technicznych. Technologia GPS

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Окремі аспекти організації навчального процесу у болгарії та польщі (порівняльний аналіз)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Природничо-математична освіта в структурі пгофвслйної підготовки фахівця XXI століття

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Metody numeryczne w badaniach pedagogicznych - zastosowanie systemów rozmytych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Визначення функцій змісту програми з трудового навчання

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Inspirowanie twórczego myślenia w nauczaniu techniki

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Соціально-педагогічні аспекти навчання професії у контексті педагогічних ідей януша корчака

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Підвищення кваліфікаціï й професійної компетентності педагогічних працівниківпрофтехучилищ засобами нових інформаційних технологій

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej (zarys problemu)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography