polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 2
Found : 130
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

O układzie dynamicznym na płaszczyźnie Mandelstama generowanym przez funkcję Kibble'a

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O regularnych n-półgrupach

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Modele metodologiczne w nauczaniu matematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Próby eliminacji formaliny z mieszanek lateksowych termouczulonych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Próby zastosowania membran z alkoholu poliwinylowego (PAW) w konstrukcji jonoselektywnych elektrod wapniowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Unipolarny filtr mas z wysokoczułym detektorem jonów

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O pewnych zadaniach ekstremalnych w specjalnych klasach funkcji holomorficznych przy dodatkowych warunkach

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Toksyczność wodnych ekstraktów z gumy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Program szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej dotyczący zastosowania tworzyw sztucznych do opakowań

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography