polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 11
Found : 31
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Status społeczno-ekonomiczny jako determinanta zdrowia: przykład gospodarek UE

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bezpieczeństwo pracy w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Regulatory alokacji środków finansowych na opiekę zdrowotną

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Starzenie się ludności w krajach Europy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

The Flexicurity Model and Flexible Forms of Employment in the EU Member Countries

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Demographically Aging Society in the Health Care System in Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Youth Employment Trends in Post Soviet Countries

Find similar objects  |  Add to bibliography