polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 15
Found : 45
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jakość życia działaczy społecznych - pomiędzy poczuciem wykluczenia a poczuciem elitarności

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bariery utrudniające znalezienie pracy osobom długotrwale bezrobotnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jakość życia w ocenie nauczycieli studiujących - analiza wyznaczników problemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w polityce strukturalnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych działań

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Psychospołeczny wymiar jakości życia rodzin dzieci z autyzmem

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Styl życia osób samotnych. Od słodkich dziwactw po ponure wieczory starej panny i starego kawalera

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prawne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania jakości życia środowisk mundurowych na przykładzie wojska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jakość życia osób z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście dwoistości ich sytuacji społecznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problem sensu życia i poczucie jego realizacji a podnoszenie jakości swojego życia na podstawie badań wybranych alpinistów

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Poczucie jakości w projektach stylów życia w kontekście zmiany czasu życia człowieka w XXI wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową z hospicjum stacjonarnego i domowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography