polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 19
Found : 87
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

„Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX – początek XXI w.)”, 20–21.10.2017, Lwów. Sprawozdanie z konferencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Żydowskie towarzystwa akademickie Związek i Zjednoczenie we Lwowie (1903–1914)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Problemy związane z kulturowymi uwarunkowaniami uzawodowienia grup dyspozycyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Edukacja wyższa kobiet a ich rozwój zawodowy wobec zmian na rynku pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bratnia Pomoc studentów Uniwersytetu Lwowskiego (1865–1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozwój szkolnictwa plastycznego na ziemiach polskich do połowy XX w. Zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Гендерна соціалізація студентів з інвалідністю в умовах внз у контексті створення гендерно-чутливого освітнього середовища

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Inspektor szkolny na cenzurowanym – casus Eladiusza Petryki (przyczynek do stosunków narodowościowych w szkolnictwie galicyjskim doby autonomicznej)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів християнської педагогіки за освітньою програмою „Християнська педагогіка”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Зброя учасників Січневого повстання у збірці Львівського історичного музею

Find similar objects  |  Add to bibliography