polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 2
Found : 59
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W poszukiwaniu wskaźników przedsiębiorczości

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spójność społeczna a jakość życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Statystyczne podstawy metody Sullivana

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ zarzadzania wiedzą na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie korporacji argentyńskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zarzadzanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Uwagi na temt badania zdrowia osób starszych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Społeczno-gospodarcze skutki prywatyzacji bezpośredniej w sektorze górnictwa odkrywkowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prawdopodobieństwo przeżycia w modelu ryzyka z dwiema klasami ubezpieczeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Efektywność portfeli inwestycyjnych polskich funduszy emerytalnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

System oceny pracowników w procesie usprawniania działania instytucji bankowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ocena zmian stanów zdrowia

Find similar objects  |  Add to bibliography