polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cz. 5
Found : 57
View:
1. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Anliza stanu oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Porządkowanie krajów Unii Europejskiej według poziomu zrównoważonego rozwoju

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jakość życia w krajach Unii Europejskiej w świetle danych społecznych i ekonomicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Customer relationship management and customer driving companies

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

The analysis of import and export relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The impact of innovative projects on the competitiveness of agricultural subjects in Slovak Republic

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ekonomiczno-prawno-społeczne aspekty zdobywania przestrzeni kosmicznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wykorzystanie metody mystery shopping w badaniu jakości usług finansowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kreowanie przedsiębiorczości intelektualnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

The chosen aspects of globalization processes and corporate social responsibility

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta branży turystycznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polityka społeczna a zrównowazony rozwój

Find similar objects  |  Add to bibliography