polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 18
Found : 36
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czy Polakom potrzebne są zabytki? Kilka słów o niszczeniu zabytków nieruchomych w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Czasopisma Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

The campaign of 586 and the relief of Adrianople in the context of roman military craft

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Rec.] Наталля Сліж, Шлюбныя і позашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVII стст., Смаленск, Iнбелкульт 2015, ss. 671 + 1 (ISBN 978-5-00076-005-5)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Неурядова старшина: основні терміни та деякі аспекти дослідження (відповідь на рецензію професора Т. Сроґоша)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Rec.] Wanda Malko, Leon Jelonek. Dyrygent i pedagog (1916–1994), Częstochowa – Warszawa 2017, ss. 162, ISBN 978-83-64157-40-0

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[Rec.] Korespondencja i gazetki pisane Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. T. Ciesielski, S. Górzyński, F. Wolański, wyd. DiG, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2017, ISBN 978-83-286-0013-3

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jubileusz 60. urodzin Profesora Jewhena Synkiewicza, wybitnego historyka i przyjaciela Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Эпичность языка в драматургии А.Н. Островского

Find similar objects  |  Add to bibliography