polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nr 7
Found : 120
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści ; Editorial

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uniwersytet Małego Profesora, czyli analiza transakcyjna w przedszkolu i szkole podstawowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie z realizacji badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu „Wychować Człowieka Mądrego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[rec.] Justyna Kramarczyk. Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 2018, ss. 239

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] J.L. Schiff, "Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment of Psychosis", Harper&Publisher, Inc., New York 1975, ss. 113

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography