polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Historia III°
Found : 59
View:
1. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści ; Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Socjotopografia Wieluniaw pierwszej połowie XVI w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wieloznaczność nazwisk Polaków

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Od nadziei do rozczarowania - Józef Piłsudski w międzywojennej literaturze (na wybranych przykładach)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kościół katolicki w PRL wobec nowej rzeczywistości a polityka wyznaniowa państwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zachód i Japonia wobec „chorego człowieka Azji”

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pedagogika a polityka. Edukacja i zadania rusyfikacji w „Kraju Zachodnim” (na podstawie listów Księcia Władimira Mieszczerskiego 1869 r.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Maski prowincji : przyczynek do życia i twórczości Jerzego Dudy-Gracza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rozdroża

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Великоросійська ментальна «Фізіономія» в «Исследованиях внутренних отношений жизни…» Августа фон Гакстгаузена

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Польські національні повстання ХІХ століття в дзеркалі мемуарів сучасників на сторінках часопису «Киевская старина»

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uniwersalność matematyki w ujęciu historycznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Українська історія ХХ століття в контексті лінеарної типології цивілізаційного розвитку (військово-історичні аспекти проблеми)

Find similar objects  |  Add to bibliography