polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Philosophical Discourses
Found : 68
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bio-etycznie o bioetycznych sporach [rec.] Barbara Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Philosophical Discourses, T. 1, Pamięć - zapomnienie - niepamięć. Konteksty filozoficzne - Aneks

Perek, Marek. Red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

We’re still on the road! Sprawozdanie z V ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Górskie Filozofowanie: Kim jesteś, człowieku XXI wieku? Współczesna problematyka antropologiczna. Schronisko PTTK im. Wł. Orkana na Turbaczu 1283 m n.p.m. (Gorce), 29 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Philosophy as Collecting Reminders

Brożyński, Adam Mateusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W poszukiwaniu istoty tożsamości człowieka (cz. 1)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Logical independence, its algebraic generalization and applications

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp. Modi pamięci

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Memory in the Views of the Greek Pre-Philosophical Tradition and Philosophers of Antiquity (Plato, Aristotle)

Ciupka, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Two Strategies of Rationality and Memory. Retrospection and Prospection. Exclusion and Inclusion

Tarnopolski, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

The Senses Aesthetics, in other Words Body as a Storage Medium

Sokołowska, Zuzanna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

The Memory of the Past Builds the Human Future. National Faults of Poles in Teaching the Primate of the Millenium

Gładkowska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nauki filozoficzne a światopogląd według Kazimierza Twardowskiego i Tadeusza Czeżowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Historical Politics and the Obligation of Memory in a Philosophical Perspective

Szklarska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography