polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 29
Found : 46
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pedagogika, T. 26, Nr 2 - Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Recenzja książki Zofii Agnieszki Kłakówny Język polski. Wykłady z metodyki [nadtytuł: Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie polonisty], Impuls, Kraków 2016

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[rec.] Danute Ramonaite-Mukiene, The Path of Polonaises. The Iminitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis, The Regional Cultural Initiatives Center, Vilnius 2015, ss. 173

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wstęp

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[rec.] Mirosław Łapot, Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772–1939), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, ss. 591

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[rec.] Populizm, redakcja naukowa Olga Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 416. Populizm w konfrontacji ze światem neoliberalnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[rec.] Jan Szmyd, Moc i niemoc edukacji i wychowania w społeczeństwie rynkowym. Wgląd krytyczny i prospektywny, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2019, ss. 347

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O policyjnej profilaktyce zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892–1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Samotność rodzica w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością w dzisiejszej kulturze medialnej

Find similar objects  |  Add to bibliography