polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Studencko-Doktorancki Biuletyn Naukowy
Found : 14
View:
1. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zgubna praca opozycyjnej prasy. Jeffrey T. Leigh, Austrian Imperial Censorship and the Bohemian Periodical Press, 1848–71: The Baneful Work of the Opposition Press is Fearsome, Palgrave Macmillan, London 2017, ss. 330.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieci – żołnierze: wprowadzenie do zagadnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Narodowe stereotypy – jak postrzegamy siebie nawzajem? Zarys problematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Samobójstwo w koncepcjach filozoficznych Seneki

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kobiece strategie przetrwania w niemieckich obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz-Birkenau

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Co z tym Zorro? Zarys relacji amerykańsko-meksykańskich w połowie XIX w. i ich popkulturowej transformacji w XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stanisław Sankowski (1909–1993) – życie i spuścizna badacza dziejów regionu radomszczańskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pisarze w propagandzie faszystowskich Włoch na przykładzie "Scrittori di Roma" (1938) Francesca Saporiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spuścizna Kazimierza Stronczyńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cmentarze, kwatery i groby wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie Galicji Wschodniej i Bukowiny. Zagadnienia typologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Obrona Lwowa w świetle relacji „Gońca Częstochowskiego” z listopada 1918 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozdroża

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historia III°

Find similar objects  |  Add to bibliography